title
title
title
title
title
title
תמונת השבוע / פברואר 1 2020
המעבר בוואדי אל המטעים, האבוקדו והלולים, כבר עבר שיפוצים רבים בעקבות השיטפונות בחורפים.
השיטפון האחרון בינואר 2020, הצליח לפרק את הגשרים שבנינו בכוחות עצמנו.
רשות הניקוז האזורית נכנסה לפעילות, אולי בזכות חוות הלולים החדשה.
הפעם מקימים מעבר אמיתי ובטוח יותר. אם כך יהיה, עוד ימים יגידו.
בהצלחה!