title
title
title
title
title
title
דחיית מועד הפתיחה לתערוכה "פוטיליזם"