title
title
title
title
title
title
משתה פורים בגאי"ה / תש"פ 2020
היה שמח במועדון גאי"ה  - משתה פורים כהלכתו!!!
כיבוד עשיר, משלוחיי מנות, על הקיר - תמונות מחגיי פורים בעבר, ריקודים ו"סיפורי כובעים" מכל העולם.
ריקודים ומעבר להכל - מצב רוח מעולה המכסה על כל דאגות הקורונה והפוליטיקה...