title
title
title
title
title
title
היה לי נער
היה לי נער
השיר נכתב למופע חג השישים בסתיו 1976
המילים: יוסף חרמוני

עלם רך, ברובשקה, עיניים אש.
כך פגשתי את סשקה, אוחז חרמש.
צעיר נועז, אהבתי אז.
כך פגשתי את סשקה, אוחז חרמש.
היה לי נער, היו ימים.
זמן רב, והוא כבר סב, והוא אתי.
חלף הסער, אך לפעמים
יד-ביד, איתו אצעד
עוד אהבתיו.

עלם רך, יפה-תואר, שם במטה.
כך פגשתי אותו, על כתפו הסטן.
תלתל שמוט, חיוך חמוד.
כך פגשתי אותו, על כתפו הסטן.
היה לי נער, היו ימים.
זמן רב, והוא כבר אב והוא אתי.
זה לא כמו פעם, אך לפעמים
יד-ביד איתו אצעד.
עוד אהבתיו.

עלם רך, טהור-עיניים, בחינות בגרות.
כך נפגשנו בפליינג וג'ינס זרוק.
עם אלטון ג'ון במועדון.
כך נפגשנו בפליינג וג'ינס זרוק.
היה לי נער, חלפו ימים.
עוד מעט, גבר כמעט והוא אתי.
חלפה שנה, הַ - לילות חמים.
יד-ביד איתו אצעד.
עוד אהבתיו.

עלם רך ברובשקה,גברבר בג'ינס.
גל, או אורי, או סשקה,-הוא לא הזקין.
לא השתנה, ששים שנה.
גל, או אורי, או סשקה.-הוא לא הזקין.
היה אז נער, חלפו ימים.
זמן רב, הנער שב. והוא אתי.
שנה-שנה, מַשֶהוּ תמים.
יד-ביד,אתו אצעד
עוד אהבתיו.