title
title
title
title
title
title
בידוד / גאולה גלילי
בידוד

עכשיו אני מרגישה
בעוצמה פי כמה
כמה אני אוהבת 
וכמה אני אהובה
ואוו, אף פעם לא דמיינתי
עד כמה.
ועם כל אחד ועם כל אחת
סיפור אהבה מיוחד
שמותאם בדיוק 
לעצמו ולעצמה
אי אפשר להשוות
סיפורי אהבה
אין סוף פנים לה
אז הבידוד הזה
עושה אותי כל כך מלאה
מרגישה את החיבוק
יותר מתמיד
כולי עוד יותר אוהבת
אז
כל מדרון הוא גם עליה
והקורונה הזאת אינעלדינק
כמו שאבא שלי היה אומר
שתעבור מהר ונחזור
ל ח י ב ו ק י ם  מ מ ש י י ם
תודה