title
title
title
title
title
title
יוגה עם מרטינה ואורי
אפריל 2020. העולם כולו מוטרף בנגיף קורונה. גם באיילת הערכות מיוחדת לימים אלה.
שידורים בערוץ המקומי עם הפקות מקומיות. לילדים, צעירים, גילאים ובקיצור - לכל מגוון תושבי המקום.
בסרטון - מרטינה ואורי בהט מדגימים תרגילי יוגה משולבים.