title
title
title
title
title
title
ריקוד הדגלים - יום העצמאות תשע"ח 2018
מכל פינות העולם, עלו על הבמה עם דגלים מייצגים, יוצאי המדינות השונות שחיים היום באיילת השחר. 
מזרחים ואשכנזים שהגיעו בדרכים שונות לקיבוץ והניפו בגאווה את דגלי ארצות מוצאם מעל הבמה.