title
title
title
title
title
title
על עבודת הדילול במטע עם יאיר ליפסקי ולו בן ארי
עבודה במטע בימי קורונה
שיח בנושא עם יאיר ולו יהי, שמספרים חוויות מהעבודה של קבוצת צעירים איילתיים.
הם נענו לקריאת מרכז המטע להתגייס לדילול פירות במטעי הקיבוץ..