title
title
title
title
title
title
פנייה לחברים מטעם משאבי אנוש

27/04/2020
לחברי הקיבוץ, עובדי החוץ שלום,
עם השינויים בתקופה האחרונה,
אנו מבקשים לקבל עדכון על שינוי במצב התעסוקתי שלכם היה ויש?
וזאת על מנת שנוכל לתת ביטוי בהיבט המיסוי והן בהיבט הפנסיוני.
בבקשה העבירו העדכונים בהקדם (לפני תום החודש), טלפונית/הודעה לגלי רביד.

בברכה ותודה,
גלי רביד
מנהלת משאבי אנוש
קיבוץ איילת השחר