title
title
title
title
title
title
צפייה בקברי הנופלים באיילת השחר
בית העלמין באיילת השחר. 

המצלמה פוקדת את קברות הנופלים במערכות על בטחון ישראל.