title
title
title
title
title
title
הודעה מהמועצה / הפסולת האורגנית

לתושבים שלום,
עם התחממות הימים אנו נדרשים לסוגיית הפחים החומים, הריחות והברחשים.
כדי להימנע מכל אלה במיכלים השכונתיים, ניתן ואף רצוי לזרוק את הפסולת האורגנית לפח החום בתוך שקית.
במתקן הטיפול במיצר, אליו אנחנו מפנים את המיכלים החומים והמפיק חשמל מהפסולת האורגנית שלנו, 
מפרידים את התכולה מהשקיות כחלק מהתהליך, ולכן ניתן להשתמש בשקיות מכל הסוגים.
שקיות מתכלות ניתן לרכוש דרכינו בקישור: https://www.galil-elion.org.il/page_54631

בברכת קיץ נעים ובריא,
צוות המיחזור במועצה