title
title
title
title
title
title
החיטה באיילת השחר / שבועות תש"פ 2020
אנשי גידולי השדה חרשו והכינו וזרעו והשקו ודישנו ושמרו וטיפחו וקצרו את החיטה.
צוות המאפייה קבל את גרעיני החיטה, טחן וערבב ולש והתפיח ועיצב ומשח ובזק ואפה את החלות.
והכל נעשה במסירות ואהבה לאיילת השחר ולקהילה שלה
חג שמח !