title
title
title
title
title
title
שבועות תש"פ / הכנת שי לחג
שבועות תש"פ 2020.אחד מאירועי ההכנות לחג - חלוקת סלסילות שי לכל המשפחות בקהילה הרחבה.
סלסילה נחמדה ובה מוצרים מענפי החקלאות של הקיבוץ, הוכנה ע"י מתנדבות רבות שהגיעו בשמחה למרכז ההכנה במועדון.
לכל סלסילה צורפה ברכה מקומית מעוצבת לחג וגם צרור שיבולים, מסמלי החקלאות המקומית.