title
title
title
title
title
title
שבועות תש"פ - ענף האבוקדו מארח
ענפי החקלאות של הקיבוץ אירחו את ציבור החוגגים, כשכל ענף נותן תכנים שונים לחוויית האירוח.
בענף האבוקדו שמעו האורחים סקירה על תולדות הענף ומיקומו כיום בכלכלת הקיבוץ. 
הילדים הוסעו בין המטעים בעגליות המקושטות, שביום, יום מובילות את הפרי שנקטף.
כך חוו את היופי של מטע מבוגר, שתורם רבות לכמויות הפרי הנאסף מידי שנה.