title
title
title
title
title
title
החלו עבודות לשינוי רשת הכבלים בקיבוץ
לידיעת הציבור
שימו לב! 
בימים אלו החלו העבודות 
להחלפת רשת הכבלים הישנים 
של האינטרנט והטלפון ברחבי הקיבוץ בסיבים אופטיים, 
בכל שאלה אפשר לפנות אלי. 
חומי