title
title
title
title
title
title
אסיפה כללית - אגש"ח

אסיפה כללית קיבוץ איילת השחר

תתקיים ביום שלישי יז' בסיוון 9.6.2020

בשעה 19:00 - במועדון !!

על סדר היום:

1. בחירת יו"ר ומזכיר אסיפה.

2. עדכון כללי שיוך דירות – 

בהשתתפות עו"ד יונתן גולדשטיין.

* חומר יישלח לפני האסיפה במייל 

ויימצא גם במזכירות.

 דנה יוסף  -  מנהלת קהילה 

         יובל נעמני - יו"ר הקיבוץ