title
title
title
title
title
title
איילת השחר בין חקלאות לתעשייה
סרט זה הוא דוגמה לפעילות מורשת פעילה, בה עושים שימוש בחומרי ארכיון ובאוספים פרטיים,
 בכדי לנסות ולבחון מה חווינו במטרה לנתב את המשך הדרך הרצויה
הסרט הופק בזכות פעולת יוצרים רבים ומוכשרים בקיבוצי, שהתמזל מזלי לחיות במחיצתם. 
לצערי, חומרים רבים שנוצרו לא נשמרו כמתבקש ואיכותם ירודה.
מפיק עורך אמנון דותן