title
title
title
title
title
title
תמונת השבוע / יוני 4 2020
לכל הצועדים והמסתכלים צפונה מחצר הקיבוץ -
כבר לא נראה מול עינינו שדה תירס, או עגבניות תעשייה בתוך חצר הקיבוץ המתחדש והמתרחב.
גושי האדמה המתרוממים בשטח, מעידים כי התחיל שלב ג' בהרחבה הקהילתית של איילת-השחר.
חברת "דקל אחר" החלה בסימון מתווי התשתיות לשלב השלישי של שכונת ההרחבה.