title
title
title
title
title
title
לזכרו של יורם שגב
יורם שגב 1936-1956. נפל בקרב המתלה במלחמת קדש.
הפקת העמותה להנחלת מורשת הצנחנים.