title
title
title
title
title
title
קצר וצומח / יולי 2020

איילת-השחר הינה בית לכל בניה המעוניינים לבנות בה את ביתם ורוצים להיות שותפים פעילים בקהילה המתאפיינת במעורבות, אכפתיות, עזרה לזולת, התנדבות ושיתוף פעולה.
איילת-השחר רואה בקליטת בניה תנאי הכרחי להמשך קיומה כאגודה שיתופית חקלאית, וכישוב ומציעה מסלול קליטה לבניה ולנקלטים נוספים.
 (מתוך "חזון איילת השחר" 2011)

תקנון קליטה - חדש חדיש ומחודש
במהלך השנים מאז 2012 שבה הצבענו על תקנון הקליטה, קיבלנו מספר החלטות שהתבקשו עקב שינויים והתאמות למציאות המשתנה.
כמו למשל: הנקלט יתחייב לגור מגורי קבע בקיבוץ לתקופה של לפחות 5 שנים הקליטה או מיום סיום בנית הבית. נוהל בחירת מגרש ותקנון הגרלת מגרשים. שמירת האפשרות להקצאת מגרש בשכונת הפקאן רק למי שלא הוקצה לו בעבר מגרש.
התקנון החדש מאגד בתוכו החלטות אלה, וכן סעיפים נוספים כמו קליטה של בני זוג של חברים וותיקים, תושבי כפר היין (הכוונה לבעלי בתים, לא שוכרים), וכן יורשים בקיבוץ. 
עדכון בדמי הכניסה לחברות של בני משק, תושבים בקיבוץ, חברים שעזבו ומעוניינים לחזור וכו'. ומנגנון הנחות והטבות לעידוד ההצטרפות.
המיסוי לנקלטים החדשים יהיה כמו של חברים וותיקים.
בקרוב יפורסם המודל החדש המפחית את גובה המיסוי לחברים הוותיקים.

צוות הגרלת מגרשים
הצוות כולל את: דנה יוסף – יו"ר הצוות, שלמה רווח – מנהל תשתיות ופרויקטור של השכונה, איתי הרדוף – נציג ועד הנהלה, עוזי הרמן (עומד להתחלף) – נציג הנהלה פעילה, ירדנה יזרעאלי – נציגת הנהלת קהילה, ויעל מאיר – מקדמת קליטה.
הצוות התכנס ועדכן את כללי הגרלת סדר הבחירה של המגרשים:
יפורסם מועד ההרשמה להגרלה עם תאריך סיום להרשמה. לאחר התאריך לא תתאפשר הצטרפות נוספת להגרלה. 
הצוות יתכנס כדי לפתוח מס' מגרשים כמס' הפונים להשתתף, בהתאם להתקדמות התשתיות, וסמיכות למגרשים מבונים.
מחזירים את נוכחות העורך דין בהגרלה.

בקרוב יגיעו לאסיפה, בשעה טובה, המשפחות הבאות:
רועי ועינת דורה
ערן ורוד ושיראל יחיאל (תושבים בקיבוץ)
שרון וסיגל יזרעאלי

שנהיה בריאים, נעלה ונצמח!
 יעל מאיר