title
title
title
title
title
title
הזמנה לאסיפה כללית
‏20.7.2020
אסיפה כללית קיבוץ איילת השחר
תתקיים ביום ראשון ה' באב 26.7.2020
בשעה 19:00 – באמצעות הערוץ הפנימי


על סדר היום:
1. בחירת יו"ר ומזכיר אסיפה.
2. הצגת מועמד לתפקיד מנהל כספים.
לאחר תהליך איתור מוצע לתפקיד – רו"ח ארז כהן. (במקום רבקה זמיר שמסיימת 2 קדנציות)
בהתאם לתקנות חל איסור על התקהלות של יותר מ 10 אנשים.
 החברים מתבקשים שלא להגיע למועדון. תינתן אפשרות לשאילת שאלות בזמן השידור.
נתראה,
דנה יוסף,                         יובל נעמני
מנהלת קהילה,              יו"ר הקיבוץ