title
title
title
title
title
title
תמונת השבוע / אוגוסט 1 2020
הרחבה - שלב ג' מתחיל...
השלב הראשון - "תשתיות" כבר נצפה בשטח.
רחוב ראשון, ערמות של אדמה חומה וחומר תשתית בהיר.
וממזרח - נצפה "בית האריזה הישן" בסמוך לגדר במערכת, בצידה הימני של התמונה.
איילת השחר החדשה - ההרחבה, נפגשת בקיבוץ הישן של שנות ה-40 במאה הקודמת -
בית שהיה פעם מרכז החיים של החברים/ות בימי העבודה.