title
title
title
title
title
title
על השימור באיילת השחר - חלק א' / נחום דוד
כמרכז וועדת השימור באילת השחר, בתכניתי לסקור ביומנים הקרובים במספר פרקים לגבי תחום השימור.

חלק ראשון – רקע כללי
ישנה אימרה ש"תמונה אחת שווה יותר מאלף מילים", שימור מבנים ובעצם שמירה ותיעוד וויזואלי מציג בצורה מוחשית את ההיסטוריה של יישוב.
בקיבוץ שלנו נשמר הגרעין של המבנים הראשונים, והסיפור שמאחוריהם מביא את סיפורה של איילת בשנים עברו.
קיבוץ אילת השחר, שהחל את דרכו באוקטובר 1915, במהלך השנים נצבר חומר תיעודי רב המצוי רובו בארכיון הקיבוץ, שמדי פעם נכתב סיפור על אילת מהימים ההם. בחגיגות ה-100 שנים לאילת השחר, הייתה עדנה לסיפורי איילת ועל מהלך החיים כאן בגליל.
בארץ קיימת מועצה לשימור מבנים ואתרים. לפני כחמש שנים הוחלט בממשלה להקים במשרד ראש הממשלה אגף למורשת, לאגף הוקצה תקציב לשימור סך של עשרה מיליארד ₪ למשך עשר שנים. כיום המועצה לשימור מבנים ואתרים היא חלק מאגף המורשת.

מבחינה היסטורית - מזה כארבעים שנה, קבוצה קטנה של חברים מלווה את השימור. אך ללוות אין זה מספיק, הצורך במעשים, ובמיוחד בתקציבים, שלא כל כך זמינים, הם מרכיב חשוב בשימור. חלק מהמבנים ממש זקוקים לתחזוקה.
בשנת 1989 הקמנו את וועדת השימור הראשונה, בהרכב רחב מאוד של שלושה עשר חברים. בינהם יגאל מירון וגיל מוזס ז"ל, ואחרים. חלקם גויסו פונקציונאלית, מתוך מטרה שיתנו את שיש להם בתחום מומחיותם, כגון: היסטוריה, אומנות, ציוד וכלים חקלאיים.
ערכנו סיורים במס' אתרי שימור בקיבוצים: עין שמר, יפעת, דגניה א' ועוד. מכל אשר ראינו, זיהינו שכל האתרים משמרים ומתעדים את הקיבוץ עד מלחמת העצמאות שנת 1948, משנה זו ואילך אין ממש תיעוד.
מכאן בא השם "קיבוץ במנהרת הזמן" - העבר וההווה, כי הרי הקיבוץ השתנה ומשתנה במהלך השנים.

עם הכנת התב"ע החדשה (תוכנית בנין עיר) תכנון היישוב בקו הכחול, התכנון הראשוני החל לפני כ-14 שנה, אז לא נדרשנו להציג תכנית שימור מבנים. השנים חלפו ועם הקמת האגף למורשת, נדרשנו ע"י וועדות התכנון להכין נספח שימור של מבנים ואתרים היסטוריים בקיבוץ כחלק מהתב"ע.
לצורך הכנת הנספח העסקנו מתכננת שימור, בת הקיבוץ שלנו, יעל אלף, העובדת כמתכננת ברשות העתיקות. יעל שנושמת ועובדת בתחום, נכנסה במלוא המרץ, ובמיוחד בהיותה בת המקום, הכינה תכנית מקיפה עם השקעה רבה באיסוף המידע בסיוע עובדי הארכיון נועה, עילית וג'ף. לנספח השימור מצורפות הוראות שימור המפרטות ומחייבות כיצד לפעול ולשמר.
לפני כשנתיים הוצגה באסיפה מפת תכנית השימור.

בחודשים האחרונים התקיימו דיונים רבים בקיבוץ: בוועדת תכנון המחנה בוועדת שימור ובהנהלות בהקשר לשימור כחלק מתכנון התב"ע.

נראה כי תכנית השימור העשירה שהוכנה, מכבידה מאד על המשך פיתוח.
אישור תב"ע בוועדות הוא בסיס להמשך פיתוח הקיבוץ, גם תחום השיוך הדירות תלוי בה. הדילמה כיצד ומה לשמר ולתעד מול הצורך והיכולת להמשיך לפתח ולחדש בפרט בגרעין הקיבוץ, דהיינו כביש הפרסה ומבני חינוך ומבני ציבור אחרים. נוצר צורך למתן את "גובה" דרישות נספח השימור, על מנת למצוא את שביל הביניים בין שימור לפיתוח.

בהמשך - אכתוב על עבודת השימור, על וועדת השימור והתוכנית לספר על הקיבוץ באמצעות סיורים, "הקיבוץ במנהרת הזמן".
נחום דוד - מרכז וועדת שימור
(יולי 2020)