title
title
title
title
title
title
חשיבותו של יומן (עלון) הקיבוץ - מהארכיון
מתוך יומן מס' 93 מתאריך כה' סיון תרצ''ח 24/6/1938
השבוע במשק
בחדוה פנימית התחילו היום העוסקים בהוצאת היומן והקרובים לו, להדפיס במכונת ההדפסה החדשה.
שלב נוסף הוא בהתפתחות יומן המשק, שצריך היה לשמש כלי ביטוי למחשבות חברים ולשקף את הנעשה בענפים ובחברה.
לצערנו טרם הצליח היומן לשתף את רוב החברים באופן פעיל בדאגה ואחריות לביטאון פנימי זה, המופיע אצלנו מזה שנתיים. ישמש המאורע הזה דחיפה להתעניינות יתר ביומן, והשתתפות פעילה במסירת חומר מהענפים ורשימות חברים.
עזרת החברים וסעד מוסרי למוציאים ישפיעו להעלאת ערכו של היומן וגם ישמשו ביטוי נאמן לנעשה והמתרחש בחברתנו.
הערת המביאה לדפוס
ראשית מבחינת רוב החברים (שחיו אז במשק) תרצ''ח הייתה שנת ה-20 למשק.
וחשבו להוציא אז ספר בו ייכתבו תולדות המשק. דבר שלא יצא לפועל. אבל (לדעתי) היווה את ה"דרייב" לרכישת המכונה הנ"ל.
ובנוסף – לאורך השנים, אני מוצאת כי להוצאת היומנים ישנה חשיבות עצומה בשמירה על רצף של דיווח מכל סוג שהוא, בענייני חברה וקהילה, בענייני המשק, ובאופן ההתנהלות (אסיפות, ישיבות, החלטות וכו).
לדעתי אין ערוך לחשיבותו היומיומית וההיסטורית של היומן.

קטע נוסף
יומן מס. 637/2 מתאריך 2/12/1966 יט' בכסלו תשכ''ז
"עם התחדשות העלון" עם הוצאתו לאור של יומן זה תתחדש הופעתו הקבועה, וזאת לאחר תקופה ממושכת- ממושכת מידי- של חוסר ביומן.
את עיקר העבודה קיבלה על עצמה עליזה חופרי ועל ידה תורכב בזמן הקרוב ביותר מערכת, שחבריה יעזרו לה באיסוף החומר ועריכתו.
אולם אין ניסים בימינו, ולא נוכל לסמוך על-כך שבכוח המערכת בלבד יוגש לנו היומן בקביעות. ציבור הקוראים שרוצה ביומן, ואשר בצדק, תובע קבלת אינפורמציה, אותו ציבור גם ניתבע לתת את האינפורמציה. הדברים הללו מכוונים לכל אחד ואחד מאתנו. לכל אחד פינתו שלו, מעבודתו, מזווית ראייתו, מחוויותיו ומפגישותיו עם אחרים, כל מה שראוי וצריך להגיע לציבור כולו. היומן משמש צינור מעביר, וככל שידע כל חבר לשתף, באמצעות היומן את כלל החברים בענייניים שצריכים להגיע לידיעת כולם, כן יעלה היומן ככלי ביטוי ליחיד ולחברה כולה....."
המזכירות.
הערת המביאה לדפוס
קטע זה נכתב כ- 30 שנה לאחר הקטע הקודם. וממנו אפשר ללמוד עד כמה חשוב כלי זה. גם אם לא כל אחד קורא בו את כל הרשימות.
אלה רק שתי דוגמאות שבחרתי להביא, ויש עוד לא מעטות כאלה.
התקופות האלה, שבהן לא יצא יומן מאוד חסרות בתיאור הוויית החיים במשק.