title
title
title
title
title
title
גם אצלנו מפגינים!!!
הבוקר. 23/8/2020 התכנסו אנשים איכפתיים בדשא המרכזי כדי למחות!
הייתה זו הפגנה ראשונה נגד אלימות מינית ובעד מרחב בטוח בקיבוץ איילת השחר.
פעם הבאה כולם באים!
זו קריאה לכל המסכימים עם כך שחייבים להפסיק את הביזיון הזה!