title
title
title
title
title
title
שעות רחצה בבריכה / ספטמבר 2020
הבריכה נסגרה לתקופת הסגר