title
title
title
title
title
title
ממלאי תפקידים באיילת השחר
ממלאי תפקידים באיילת השחר

מנהלי קהילה
דנה יוסף  (אגש"ח) -  050-33504350   mazkir_ay@ayelet.org.il 
איתמר גולן  (אג"מ - נופי איילת) 053-2202585

מנכ"ל - 


רב"ש - מוטי סונגו 052-3668898

יו"ר אגש"ח - יובל נעמני 052-6882137

יו"ר נופי איילת - גל סער 052-3770666

רווחה -  חן ולדמן  - 052-3792244
                עו"ס מועצה   

ריכוז קשישים - תמי מנחמי  052-8513766

משאבי אנוש - גלי רביד / תדהר רונן

מנהלת כספים  -  אירמה הכהן

חינוך
מערכת הגיל הרך - פוקי    052-8702088
החינוך הבלתי פורמלי - רינת סער 
052-3770605