title
title
title
title
title
title
עדכון צח"י וההנהלה / 17.9.2020

עדכון/ריענון מצח"י וההנהלה 17/9/2020

בימים האחרונים ישנה עליה במספר הנשאים המאומתים ובמספר המבודדים באזור.
למיטב ידיעתנו, נכון לרגע זה, אין נשאים מאומתים באיילת-השחר, יחד עם זאת יש אצלנו כשלושים מבודדים איתם אנחנו נמצאים בקשר.

לאור המצב אנחנו מבקשים לעדכן ולחדד הנחיות ובקשות שלנו:
א. מי שנדרש להיכנס לבידוד, מתבקש לעדכן את חן ולדמן כדי שנדע לתת תשומת לב וכדי שנוכל לסייע במידת הצורך.
ב. במידה ורק חלק מבני המשפחה נדרשים להיכנס לבידוד, יש להקפיד על הפרדה מלאה בתוך הבית בין המבודד/ים לבין שאר בני המשפחה = "בידוד מפוצל".
במידה ואין אפשרות לבידוד מפוצל, על כל המשפחה להיכנס לבידוד.
ג. בכל מקרה בו מי מבני הבית נכנס לבידוד (גם כאשר יש הפרדה מלאה בבית), אנחנו מבקשים בכל לשון של בקשה, ששאר בני הבית ימנעו מלבוא במגע עם אנשים בקהילה (חינוך, אלונית, דואר ומוקדי התכנסות אחרים) עד אשר המבודד ייבדק לקורונה ויקבל תשובה שלילית.
ד. לגבי יציאת בני משפחה של מבודדים לעבודה – יש לעדכן את המעסיק ולפעול ע"פ ההנחיות/סיכומים איתו.

הנהלת הקיבוץ וצח"י מבקשים להודות מראש על שיתוף הפעולה ועל המחויבות של כולם לשמירה על בריאות הקהילה.