title
title
title
title
title
title
בית גדוד העבודה / יובל נעמני

תוספת למאמר של נחום דוד, שפורסם בעלון הקודם
בנושא פעילות השימור באיילת השחר, הנוגעת לבית גדוד העבודה.
מסקירתו של נחום על הנעשה בבית גדוד העבודה נשמט פרק חשוב (לתפיסתי) של עבודה שנעשתה בעשור האחרון במסירות רבה על ידי חברינו יגאל מירון ז"ל ומוטי גולן יבדל"א, בעזרתם ובתמיכתם של אורי אמיר, מהנדס המועצה הקודם ואנוכי כמנכ"ל הקיבוץ בתקופה האמורה.

בין השנים 2012 -2016 תוכננה וגובשה תוכנית להפיכת בית גדוד העבודה למדרשה פתוחה לאמנות, על פי חזונם של מוטי גולן ויגאל מירון. התוכנית התבססה על פעילויותיו השונות ועל ניסיונו המקצועי המוכח של מוטי גולן בניהול והפעלת הגלריה תל אביב אילת-השחר.
להלן תקציר תהליך העבודה, שתכליתו הייתה פיתוח תוכנית ברת קיימא לפעילות קהילתית חברתית אזורית רב גילאית משמעותית. תוכנית שתאפשר גיוס כספי ציבור ותרומות פרטיות להצלת המבנה ההיסטורי והמיוחד כל כך, שנבנה בראשית ימי הקיבוץ ועבר גילגולים שונים עד שנסגרו דלתותיו בסוף שנות ה 90.

2012-13 הוכנה תוכנית עסקית להפעלת המדרשה הפתוחה לאמנות על ידי בועז גרשון (יועץ מטעם מעוף), מוטי גולן, יגאל מירון ז"ל ואני (יובל).
סתיו 2013 הצגת התוכנית העסקית שהוכנה, בפני מנכ"ל מלמ"א (המועצה לשימור אתרי מורשת) וראש מוא"ז הגליל העליון.
חורף 2013 החלטה על הכנת תיק תורם בפורום משותף, שכלל את המועצה האזורית הגליל העליון, המועצה לשימור אתרים, והקיבוץ - ועל חלוקת העלויות הצפויות בהכנת התיק בין הגופים.
שנת 2014 שנה בה הקיבוץ ביצע את חלקו בחלוקת העבודה עליה הוחלט, אשר כלל מדידות ותכנון אדריכלי של המבנה בהתאמה לשימושי המדרשה המתוכננים. מלמ"א ומוא"ז לקחו צעד אחורה מהתחיבותם וניסו להתנער מהתחיבותם לפרויקט.
חורף אביב 2015 הכנת תיק תורם על ידי סטודיו מיכל וגאלה, מוטי, יגאל ז"ל ויובל - בליווי ויעוץ של אורי אמיר מהנדס המועצה דאז.
קיץ-סתיו 2015 סיום הכנת תיק תורם על ידי המועצה האזורית והקיבוץ.
חורף 2015 הצגה ואישור של תוכנית ההפעלה של המדרשה הפתוחה לאמנות ותיק התורם של פרויקט המדרשה הפתוחה לאומנות בפני אסיפת הקיבוץ, ולאחריה אישור תכנית ההפעלה בקלפי.
אביב 2016 הגשת בקשה על ידי דוד ליבנה ז"ל, מנהל צוות השימור דאז, בשם הקיבוץ, במסלול "קול קורא" של המשרד לענייני ירושלים ומורשת שבמשרד ראש הממשלה. מעולם לא קיבלנו התייחסות כלשהיא לבקשה זו שהגשנו.

תיק התורם, שהוכן לטובת הרעיון של הקמת המדרשה פתוחה לאמנות, שימש לאחרונה כפלטפורמה ובסיס להכנת תיק תורם מעודכן. את הפעילות החדשה לשיפוץ והפעלת בית גדוד העבודה מובילות דיתה עילם וחגית בן ארי.
עלויות תהליך העבודה שתיארתי, שבסיומם הופק תיק התורם של המדרשה הפתוחה לאמנות בבית גדוד העבודה, הסתכמו בעלות כוללת של כ 100,000 ₪, בה נשאו במשותף הקיבוץ והמועצה האזורית.
אני מקווה כי הפעילות העכשווית לשיקום, שיפוץ והפעלת הבית - תישא פירות ותצליח להביא להחייאת הפעילות בבית גדוד העבודה.
רשם: יובל נעמני