title
title
title
title
title
title
ראש השנה תשפ"א - טקס "התשליך"
התשליך, כמו הכפרות, כמו השעיר לעזאזל, הם סמלים לרצון להשתחרר מעול העבר 
ולהיכנס נקיים וטהורים וגם... מרוקנים לשנה החדשה.