title
title
title
title
title
title
לקראת יום כיפור
לקראת יום כיפור 
מפגשי זום אזוריים 

כל המפגשים בשעה 20.30

רביעי 23/9,   חמישי 24/9 
מוצש 26/9 קישור לזום 

להתראות