title
title
title
title
title
title
צמיחה דמוגרפית
אוגוסט 2014 - מה קורה בשטח?

התקיימה פגישה בנושא תשתיות השכונה, לעדכון והבנת החסמים שעדיין עומדים בדרך.
"דקל אחר" קיבלו את רוב האישורים להיתר תשתיות. 
נותר לקבל תימחור של חברת חשמל ואישור רמ"י לתשתיות.
עובדים על חיבור כביש פנימי, שיעבור מהשכונה לבריכת השחייה דרך מגרש הפטאנק.
ההסכם המשולש טרם נחתם, מה שמעכב את הפניית המשתכנים לחתימה על הסכם תשתיות.(התמונה מ 2019)


מאז אפריל 2012 אנחנו עדיין על הציר הנכון. 
ההתעניינות רבה, וקבלת החלטה להצטרף לתהליך זו החלטה קשה. 
יש למצוא עבודה באזור, או להמשיך לנסוע למרכז לצורך כך, לשנות לילדים סביבה חברתית ולימודית, להסתגל לפריפריה ולבחון עלויות בניה או רכישת דירה.
אנחנו, כמובן, שמחים שהבנים חוזרים הביתה ומאחלים למשפחות החברים לראות את ילדיהם מקימים את ביתם באיילת השחר.

כתבה - יעל מאיר