title
title
title
title
title
title
ושמחת בחגך
ושמחת בחגך
והיית אך שמח
בחסדי האירוח
של אברהם אבינו
בגבורת האמונה
של יצחק
בתפארת יעקוב ובניו
בנצחיות משה העניו באדם
בהוד קדושת הנתינה
של אהרון
ביסוד החוכמה המאירה
של יוסף
במלכות דוד המלך

צפים ועולים זיכרונות ילדותי לסוכה ענקית
לכל הקיבוץ והסכך
אקליפטוס ריחני
שרשרות חרובים תפוחים מיובשים וזרעים שאספנו והשחלנו
מאז ועד היום
הסוכה
היא ממש מקום לחלום.

חג שמח לכולנו!
כתבה: גאולה גלילי