title
title
title
title
title
title
"סוכות קורונה" תשפ"א
סוכות תשפ"א. העולם מצוי תחת מגפת הקורונה.
אין התכנסויות. יש סגר. משפחות חוגגות רק בחיק המשפחה המקומית המצומצמת.
על אף זאת, מסורת בניית הסוכות המשפחתיות נשמרת ולראייה - מספר סוכות שהוקמו באיילת ובינן סוכות של משפחות::
משפחת אורן, שירלי וישי אלף, נחמה ונחום דוד, אבירן שי, כרמל ויובל פרידמן, סוכת בית הכנסת "אוהל אברהם", סוכת "הבוגרת", סוכת ליבנה