title
title
title
title
title
title
תמונת השבוע / אוקטובר 2 2020
שקיעה מעל בית "כליל החורש".
אפלולית של סוף היום מכסה את המרחב.
קרניים של תקווה פורצות לעבר הרקיע,
כמו מבשרות ימים טובים יותר שעוד נכונו לנו...
צילום: נגה גלילי