title
title
title
title
title
title
קליטת אתיופים באיילת השחר
עם העלייה לארץ של בני הפלאשמורה מאתיופיה בראשית שנות האלפיים, חודש מרכז הקליטה באיילת השחר.
בסרטון מתועדת העבודה במרכז, היחסים עם הקיבוץ והמערכת כולה שעשתה כמיטב יכולתה לקליטה וההרגשה הטובה.