title
title
title
title
title
title
הדלקת נר שני / חנוכה תשפ"א 2020
את הנר השני מדליקים חברות/י מיזם "חריש" שעובדים בחינוך באיילת השחר
ובקיבוצים אחרים בדרום עמק החולה.