title
title
title
title
title
title
הדלקת נר שישי / חנוכה תשפ"א 2020
את הנר השישי של חנוכרה  תשפ"א 2020 מדליקה משפחת באום  - מרגו וגידי 
ואליהם מצטרפת סבתא אלזה אפשטיין ועוד מבני המשפחה.