title
title
title
title
title
title
חידת השבוע 1 / דצמבר 2020
משהו חדש נבנה בקיבוץ אי אז...
מה המבנה? מה המטרה שלו? מתי נבנה?
סיפורים???המבנה שנראית בנייתו הוא האסם בקיבוץ.
על בנייתו מתוך תיעוד בארכיון:


האסם

(מובאה מיומן מס.373/22 מתאריך 19/5/1953 עמ.6)

"זקוף קומה, רם ונישא, ניצב האסם שבנייתו הושלמה על כל מתקניו, משכמו ומעלה מכל המבנים במשק, כאילו פוקח עין על החוסים בו לשמרם ולגונן עליהם, עומד נכון לקלוט את ברכת פרי העמל של עובדי האדמה, למנוע ממנה פחת ופגע. נוסך בטחון ותקוה ליום הבא. נתברך- ימלא אסמנו ויחסר עוד עוד אסם ולא יחסר אף פעם בר."


במילים אלה מברך עורך היומן את סיום בנייתו של האסם. (באותו זמן תנופת בניה גדולה מאוד במשק. יחד נחנכו – גן גילה, חדר אוכל בית ספר, ושכונת חצור [32 יח]. וזה קרה בחג השבועות של שנת 1953). המידע שחסר לי הוא עד מתי פעל האסם למטרה זו.   


ביומן מס. 367/16 מ- 30/1/1953 יציקת קירות האסם נגמרה. מכינים את התבניות ליציקת התקרה. יציקת הקירות שנמשכה ללא הפסקה (גם בלילה לאור תאורה מיוחדת שהותקנה היא שהשאירה הכי הרבה רושם על כל הציבור (ובמיוחד על הילדים של אז).


במשך השנים, עם השכלולים שהגיעו בשינוע היבולים לממגורות הארציות, שונה תפקידו של האסם והוא החל לשמש כמקום אכסון של מזון לברכות הדגים. (ועבר מרשותם של עובדי הפלחה, לרשותם של עובדי ברכות הדגים). עד אשר גם שימוש זה פסק. וכיום הוא עוד אנדרטה נישאה לימים עברו.


(אספה את הפרטים נועה הרמן. 23/12/2020 בעקבות תמונה שנמסרה ע''י בני דורה לאתר קיבוץ איילת-השחר.)