title
title
title
title
title
title
האם באמת פסו צדיקים מהארץ?
ובכן, סיפור המעשה מתחיל לא בגדי לבן וצח, אלא בערב ללא ירח, ליד הבית של ענת ונבו, בו נכשלה רגלי בבליטה כלשהי על המדרכה וגרמה לי להשתטח אפיים ארצה....
איך קמים?
יד ימין מנוטרלת ומבוהלת ומדממת.. יד שמאל לא רגילה לפעול...
מי יצילני?
הבנתי שרק אני.
ובלי הטלפון שנשאר באוטו...
בגיוס כל כוחותיי הדלים הצלחתי לקום ולעמוד על רגליי.
עכשיו נשאר רק למצוא את האיש הטוב שיקפיץ אותי הביתה, שם אטפל בכל הנזקים...
הרבה אור ומרפסת רחבה משכו אותי לבית של ענת ונבו.
שם מצאתי, מסתבר, לא רק בית פתוח לרווחה, אלא גם לב פתוח מאד.
מרגע שדידיתי לשם, השניים לקחו פיקוד על מצבי והחליטו שיש לנסוע, ועכשיו, כרגע, למיון בבי"ח....
לי לא היתה שום מילה להגיד, וכך היה...
נבו טיפל בכל.
שלוש שעות לאחר שהסתיים כל הטיפול בביה"ח, כולל המסמכים והפרוצדורות, טלפונים לכל מי שצריך, כדי שיהיה גם המשך טיפול....
אז כמו שאמרתי לצדיקים הנסתרים בבית המואר - לא ממליצה לאף קשיש ליפול בחושך!
אבל אם זה דווקא קורה, כדאי שיהיה בקירבת ביתם של ענת ונבו. ...
מי אמר שפסו צדיקים מן הארץ?
הם פשוט לא שמו שלט על הדלת.
גאולה לפיד