title
title
title
title
title
title
חידת השבוע 2 / פברואר 2021
זה קרה בעבר הרחוק.
מה האירוע? מתי התקיים? מי נצפה בתמונה?
ואם יש סיפורים בעקבות התמונה - אנא, הוסיפו אותם.

וזו ההתכתבות בפייסבוק האיילתים, בדרך לפתרון החידה:

אלי רוזנברג

הוד כבודו הנשיא השלישי לישראל מר זלמן שזר, בביקור באיילת השחר, כמדומני לרגל חנוכת מוזיאון חצור. השנה 1964.

בתצלום נוכחים מימין: בתיה שפר, ברוך חפרי, זלמן שזר, שלישו, קנטור, שמחה זיו.

לקבל את כבוד הנשיא, העמידו אותנו ילדי המשק, לבושים בגדי שבת, בשתי שורות לאורך המדרכה בכניסה למוזיאון. הנשיא עבר וחייך באדיבות, ניגש משום מה אליי, לחץ את ידי ושאל לשמי, עניתי אלי, ואז שאל מי אביך? ועניתי וילי, ואז הוא הפטיר ״אאאה״,והמשיך הלאה...

בערב סיפרתי זאת בגאווה (זה לא אירוע של יום יום..), ושכנתם של הורי, מרים חבר אמרה ווי, ווי, איזה כבוד! עכשיו אל תרחץ את יד ימין חודש ימים.... 🙄🤪😜

נחשון הר-צבי

אלי,  כל הכבוד לזיכרונך. את שמחה זיו אני לא רואה בתמונה.

 אלי רוזנברג

בקצה השמאלי, רק שעכשיו עוררת אצלי ספק ?!

שמחה מעולם לא היה לבוש כה בורגני (אלגנטי)..

אז שמא זה מישהו אחר??

נחשון הר-צבי

אגב, בשנת 1964 נפגש האפיפיור פאולוס השישי עם נשיאנו זלמן שזר. בפגישה הציג עצמו האפיפיור: "פאולוס השישי" ואז נשיאנו השיב: " זלמן הראשון".

אלי רוזנברג

בפולקלור האיילתי קיים סיפור דומה...😜

 חיה מאייר

אלי, תודה ליכולת זיכרונך.

 דב צפרוני

לדעתי מימין זו לא בתיה ,ומשמאל יתכן וזה לא שמחה אלא שפר.

 אלי רוזנברג

מי זו אם לא בתיה?

 דב צפרוני

????

עמוס קפלן

זאת בתיה וגם לדעתי זה שפר משמאל.