title
title
title
title
title
title
דור כיפור 73 / ראיון עם גאולה לפיד
גאולה וחרות לפיד היו בשליחות עם הילדים באוסטרליה. גאולה מתארת את חווית המלחמה מהגלות הרחוקה, 
וכן את המבט על ישראל והקיבוץ לאחר החזרה ארצה בתחילת שנת 1974.
מראיינים: אורלי וחורין. צילם וערך חורין.