title
title
title
title
title
title
איילת השחר קיבוץ חקלאי
סרט זה הוא דוגמא ליצירת מורשת פעילה, בה עושים שימוש בחומרי ארכיון ובאוספים פרטיים, 
בכדי לנסות ולבחון מה חווינו במטרה לנתב את המשך הדרך הרצויה והנכונה לקיבוץ.
הפיק וערך: אמנון דותן