title
title
title
title
title
title
חרות - שם פרטי
סרט שהופק לזכרו של חרות לפיד, 1935-2005, חבר איילת-השחר ו"משחרר האסירים".
בני משפחתו מדברים על אהבתו הגדולה והבלתי תלויה אליהם, על תכונותיו המורכבות, על הסתירות הרעיוניות שבאופיו, ועל פועלו בתחום שחרור האסירים.
האסירים המשוחררים מספרים על מפגשיהם איתו וחלקו הבלתי נפרד מחייהם.
יזמו והפיקו: בני משפחת לפיד.
צילום, בימוי והפקה: ישי אורן
תסריט ועריכה: חן שלח
פברואר 2007