title
title
title
title
title
title
עדכונים מאת ראש המועצה גיורא זלץ / 18/3/2021
לפניכם קישור לעדכונו החודשי של ראש המועצה, גיורא זלץ.