title
title
title
title
title
title
חנוכי - אבני דרך
חנוכי - אבני דרך - סרט על דרכו של אברהם חנוכי איש איילת-השחר ופעילותו הציבורית הענפה - 
אברהם חנוכי - "ממניחי היסודות של החקלאות הישראלית ובוניה". הסרט מספר על חייו של אברהם חנוכי ואשתו תמימה, חברי איילת-השחר. 
במשך כל חייו נקרא חנוכי לשמש בתפקידים ציבוריים - בתוך הקיבוץ, באזור ("מוכתאר"), ובמדינה - זו שבדרך וזו שכבר הוקמה. 
עיקר עבודתו עסק בחקלאות ובאדמות, במשרד החקלאות, בקרן הקיימת ועוד. 
בני משפחתו מספרים עליו, על המשפחה שהקים, על השפעת עבודתו הציבורית על חיי המשפחה ועל הפילוג בקרב המשפחה בעת הפילוג בתנועה הקיבוצית.
קרדיטים: צילום ועריכה: איילה הר-ציון - סרטים בנגיעה אישית. 2018. ובאדיבות המשפחה.