title
title
title
title
title
title
הזמנה לאסיפה אגשח

 אסיפה כללית - אגש"ח

תתקיים ביום שלישי כ"ח סיוון 8.6.2021

בשעה 19:00 – במועדון
על סדר היום:


1.   בחירת יו"ר ומזכיר אסיפה.

2.  בחירות לועד הנהלה
מועמדים: איתי הרדוף, זיו בר, טל פיקן, יעל מאיר, דנה מ.רביד, סמדר אונה, רועי דורה, מתי אזולאי, אמיר עילם. 

 השתפותכם חשובה,


דנה יוסף, יובל נעמני