title
title
title
title
title
title
קצר וצומח / אפריל 2021

באפריל 2012 העברנו את מתווה הקליטה באסיפה ומאז אנחנו על הציר הנכון.
ההתעניינות רבה, למרות שקבלת החלטה להצטרף לתהליך אינה פשוטה.
נכון להיום:
קלטנו 94 חברים חדשים ובקרוב - 7 נקלטים יסיימו תהליך קליטה.
השכונה הולכת וגדלה. 65 מגרשים הוגרלו ומתוכם 39 נקלטים (חברים חדשים) ו-28 חברים וותיקים.
36 בתים אוכלסו. השאר בבנייה, או בשלב קבלת אישורים.

אנחנו, כמובן, שמחים שהבנות והבנים חוזרים הביתה ומקימים את ביתם באיילת השחר.
נעלה ונצמח!
יעל מאיר