title
title
title
title
title
title
תמונת השבוע 2 / מאי 2021
השנה הבאה, תהייה "שנת שמיטה". לא נוטעים ולא מייצרים שתילים חדשים.
לכן, לפני ראש השנה תשפ"ב, כלומר, בחודשים הקרובים, ניטע חלקה גדולה של אבוקדו.
למעשה, אלו יהיו שלוש חלקות נפרדות: אחת במטע המבוגר. חלקה שבעברה גידלו בה ליצ'י ואח"כ פקאן 
ומחר תהפוך למטע של הזנים פינקרטון, או B.L.
החלקה השנייה תינטע בשטחי אחסנייה, ליד הסככה, במקום חלקת פקאן שנעקרה.
השלישית - ליד כביש 90, בצמוד לכביש, במקום נשירים שסיימו "תפקידם עלי אדמות".
סה"כ - כ- 100 ד' בשלוש החלקות ובכך אנו מתקרבים ל-1000 דונם נטיעות אבוקדו.
יישר כוח לנוטעים ו ב ה צ ל ח ה  !!!
צילם וכתב: זהר בר-נץ