title
title
title
title
title
title
מזל טוב להולדת הנכד

מזל טוב!
לפועה שליט שלנו,
נולד נכד ראשון!
בן בכור לסיגל ולרז מנור במודיעין,
ברכות ואיחולים לבביים מכולנו.